Một số loại backlink cần thiết khi làm SEO Web

Internal link (Internal link) là 1 siêu backlink trên một trang tới một trang khác hoặc tài nguyên như Ảnh, hoặc file tài liệu, trong cùng tên miền hay trang web. External link? liên kết ngoài (External liên kết hay Backlink) là link liên kết từ một trang không giống đến trang của bạn. Chúng rất quan yếu cho lưu lượt truy cập chào làng nhưng SEO, và từ Những website khác. nhưng khó kiểm Xem thêm